Hội nghị cán bộ công chức Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản năm 2022

Ngày 21/01/2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm 2021; thảo luận, quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua năm 2022.

Thực hiện văn bản số 154/CĐN ngày 30/11/2021 của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại, hội nghị cán bộ công chức năm 2022.

Thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2022, cán bộ công chức Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đã đề ra, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *