Nguyên liệu chăn nuôi thuỷ sản

Nguyên liệu có nguồn gốc thủy sản: Bột cá, dịch cá, cá thủy phân, các sản phẩm khác từ cá, bột giáp xác, bột nhuyễn thể, bột gan mực, các nguyên liệu khác từ thủy sản được sản xuất làm thức ăn.
– Nguyên liệu có nguồn gốc động vật: Bột xương, bột thịt, bột thịt xương, bột huyết, sản phẩm từ sữa, bột lông vũ thủy phân, sản phẩm từ trứng, bột côn trùng và động vật không xương sống, các sản phẩm khác từ động vật được sản xuất làm thức ăn.
– Nguyên liệu từ thực vật
Ngô (bắp): Ngô hạt, ngô mảnh, ngô bột và các sản
phẩm khác từ ngô được sản xuất làm thức ăn
Thóc, gạo: Thóc, tấm, gạo, cám gạo các loại và các
sản phẩm khác từ thóc, gạo được sản xuất làm thức ăn
Lúa mì: Mì hạt, bột mì, cám mì và các sản phẩm khác
từ lúa mì được sản xuất làm thức ăn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *