STK chuyên gia về các giải pháp tự động hóa tích hợp phần mềm, nhằm chuyển đổi sản xuất thông minh. Đáp ứng đa dạng đối với các khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng và nâng cao chất lượng trong mọi ngành công nghiệp sản xuất…

Liên hệ

SẢN XUẤT BỘT CÁ

Tự động hóa hay còn được gọi là điện tự động tức là điều khiển…

Xem thêm

NGUYÊN LIỆU CHĂN NUÔI THUỶ SẢN

Thiết kế chế tạo máy chuyên ngành là một trong những lĩnh vực tạo nên…

Xem thêm